Är ofta anlitad som föredragshållare när det gäller ämnen som anknyter till någon eller flera av de skrivna böckerna.

Föreläsning färg.jpg

Exempelvis; Att vara författare, John F Kennedy och Sverige, Fotbollsspelares smeknamn, Litterära städer, Händelser under det andra världskriget, Märkvärdigheter i Uppsala och Sällsamheter i idrottens värld.

Tag gärna kontakt med mig för prisuppgift och information.